...ho soratsoratra manainga fanahy

...ho soratsoratra manainga fanahy

Tapi-dalan-kaleha toa sokina nanani-bato

Tantara mandaloPosté par Berïnson 2017-03-11 11:40
Misy fetrany ny zavatra rehetra. Lalan'ny fiainana koa ny fiafarana. Misy toe-javatra tsy ahafahana manoatra sy ahatsapan-tena toa "sokina nanani-bato sy tapi-dalan-kaleha". N'inon'inona antony nahatonga izany dia zavatra roa ihany no ho azo asetrin'ny mahita: na fitserana avy amin'ny fo na latsa sy akora avy amin'ny fo koa.

Henoy tokoa anie ny tantara nahatonga io oha-pitenenana io e:

Indray andro, hono, sendra nilalao teo am-body vato ny sokina sy ny voalavo, dia nananatra azy ny voalavo hoe:
- Hitako ianao, rasokina, fa zanak'anadahin'ineny, ka tsy misorona aminao aho, fa milaza ny marina: Ery ambony hazo ery misy hanim-py.
- Efa fantatro ela ihany izany, lehiroa, kanefa anjaran'ny vorona ny eny, ka matahotra ny ho eny aho.
- Aza matahotra foana, fa raha tamy ny vorona, dia mitsambikìna faingana.
Saingy natahotra loatra ny sokina ka naleony nijanona amin'izao.

Indray andro, rehefa tafahaona indray izy roalahy dia nanasa azy hitsangatsangana eny ambony vatolampy ny voalavo. Nafana nigaigaina ny andro ka tsy afaka intsony rasokina ary maty teny. Sady nihinana azy, hono, ny voalavo no nanaraby hoe: "Soki-nanani-bato ka tapi-dalan-kaleha e!".

  • Commentaires(0)//blaogy.lalasoa.se/#post102